Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Posela 3 mg, tabletten

Werkzame stof: IVERMECTINE
ATC: P02CF01 - Ivermectin
Hulpstoffen: BUTYLHYDROXYANISOL (E 320)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 126402
Procedurenummer: NL/H/5117/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 april 2021
Handelsvergunning houder: Substipharm
24 rue Erlanger
75016 PARIJS (FRANKRIJK)