Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abacavir Sandoz 300 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ABACAVIR
ATC: J05AF06 - Abacavir
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 117142
Procedurenummer: NL/H/3435/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 mei 2016
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE