Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Maviret 50 mg/20 mg, granulaat in sachet

Werkzame stof: GLECAPREVIR
PIBRENTASVIR
Hulpstoffen: COPOVIDON
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
PROPYLEENGLYCOLMONOCAPRILAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)


Registratienummer: EU/1/17/1213
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 juni 2021
Niet beschikbaar