Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Qutavina 20/80 µg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Werkzame stof: TERIPARATIDE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Nog niet beschikbaar
Registratienummer: EU/1/20/1463
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 augustus 2020
Niet beschikbaar