Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Teriparatide Ambio Pharma 20 microgram/80 microliter, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof:
  • TERIPARATIDEACETAAT HYDRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met TERIPARATIDE 250 µg/ml
ATC: H05AA02 - Teriparatide
Hulpstoffen:
  • AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
  • MANNITOL (D-) (E 421)
  • METACRESOL
  • NATRIUMACETAAT 0-WATER (E 262)
  • NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
  • WATER VOOR INJECTIE
  • ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 125669
Procedurenummer: NL/H/4934/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Ambio Pharma Europe Limited
3rd Floor, Ulysses House, 23/24 Foley Street
D01 W2T2 DUBLIN 1 (IERLAND)
Niet beschikbaar