Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Teriparatide Ambio Pharma 20 microgram/80 microliter, oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Werkzame stof: TERIPARATIDEACETAAT HYDRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

TERIPARATIDE 250 µg/ml
ATC: H05AA02 - Teriparatide
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
MANNITOL (D-) (E 421)
METACRESOL
NATRIUMACETAAT 0-WATER (E 262)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 125669
Procedurenummer: NL/H/4934/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Ambio Pharma Europe
Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road
T23 AT2P CORK (IERLAND)
Niet beschikbaar