Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Abirateron Teva 500 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof:
 • ABIRATERONACETAAT 500 mg/stuk
ATC: L02BX03 - Abiraterone
Hulpstoffen:
 • CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460(i))
 • CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
 • IJZEROXIDE GEEL (E 172)
 • LACTOSE 1-WATER
 • MACROGOL 3350
 • MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
 • NATRIUMLAURILSULFAAT
 • POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
 • POVIDON K 30 (E 1201)
 • TALK (E 553b)
 • TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 127741
Procedurenummer: DK/H/3216/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 07 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar