Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Sugammadex Noridem 100 mg/ml, Oplossing voor injectie

Werkzame stof: SUGAMMADEX NATRIUM 108,8 mg/ml SAMENSTELLING overeenkomend met
SUGAMMADEX 100 mg/ml
ATC: V03AB35 - Sugammadex
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 127849
Procedurenummer: DE/H/6878/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Noridem Enterprises Ltd
Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Suit.115
1065 NICOSIA (CYPRUS)
Niet beschikbaar