Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Sitagliptine/Metformine hydrochloride Reddy 50 mg/1000 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: METFORMINEHYDROCHLORIDE 1000 mg/stuk SAMENSTELLING overeenkomend met
METFORMINE 779,6 mg/stuk
SITAGLIPTINEHYDROCHLORIDE 1-WATER 56,7 mg/stuk SAMENSTELLING overeenkomend met
SITAGLIPTINE 50 mg/stuk
ATC: A10BD07 - Metformin And Sitagliptin
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
POVIDON K 30 (E 1201)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 128014
Procedurenummer: AT/H/1183/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Reddy Holding GmbH
Kobelweg 95
86156 AUGSBURG (DUITSLAND)
Niet beschikbaar