Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Rivaroxaban Reddy 10 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: RIVAROXABAN 10 mg/stuk
ATC: B01AF01 - Rivaroxaban
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460(i))
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 128103
Procedurenummer: DE/H/5168/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Reddy Holding GmbH
Kobelweg 95
86156 AUGSBURG (DUITSLAND)
Niet beschikbaar