Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Olmesartan medoxomil Teva 10 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: OLMESARTANMEDOXOMIL 10 mg/stuk
ATC: C09CA08 - Olmesartan Medoxomil
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 128397
Procedurenummer: EE/H/0343/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar