Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Olmesartan medoxomil Teva 40 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof:
  • OLMESARTANMEDOXOMIL 40 mg/stuk
ATC: C09CA08 - Olmesartan Medoxomil
Hulpstoffen:
  • CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460(i))
  • GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
  • HYDROXYPROPYLCELLULOSE, LAAG GESUBSTITUEERD (E 463a)
  • HYPROLOSE (E 463)
  • HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
  • LACTOSE 1-WATER
  • MACROGOL 3350
  • MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
  • TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 128399
Procedurenummer: EE/H/0343/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar