Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Qvar Extrafijne Aërosol 100 Autohaler, 100 microgram/dosis, oplossing

Werkzame stof: BECLOMETASONDIPROPIONAAT 0-WATER 100 µg/dosis
ATC: R03BA01 - Beclometasone
Hulpstoffen: ETHANOL 4,7 mg/dosis
NORFLURAAN
Farmaceutische vorm: Aërosol, oplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129534//21940
Land van herkomst: België
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 juni 2022
Handelsvergunninghouder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar