Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Engerix-B 20 microgram/1 ml, suspensie voor injectie

Werkzame stof: HEPATITIS B OPPERVLAKTE ANTIGEEN, (rDNA, GISTAFGELEID) "SKB BIOLOGICALS" 20 µg/ml
ATC: J07BC01 - Hepatitis B, Purified Antigen
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129691//17316
Land van herkomst: Slowakije
Datum verstrekking handelsvergunning: 08 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar