Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Fraxiparine Forte 11.400 IE/ 0,6 ml oplossing voor injectie

Werkzame stof: NADROPARINE CALCIUM 19000 IE anti-Xa/ml
ATC: B01AB06 - Nadroparin
Hulpstoffen: CALCIUMHYDROXIDE (E 526)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129708//23794
Land van herkomst: Slowakije
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 juli 2022
Handelsvergunninghouder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar