Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alvesco Inhalator 160 microgram/dosis, aërosol, oplossing

Werkzame stof: CICLESONIDE
ATC: R03BA08 - Ciclesonide
Hulpstoffen: ETHANOL
NORFLURAAN
Farmaceutische vorm: Aërosol, oplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127175//31633
Land van herkomst: Polen
Datum verstrekking handelsvergunning: 08 september 2020
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar